Liczba mnoga w języku fińskim

Dokument: pdf (73.5 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2016-12-02 18:02:53

Liczba mnoga w języku fińskimPobrano z www.suomika.plLiczba mnoga w języku fińskimLiczbę mnogą w mianowniku (nominatiivi) tworzymy dodając końcówkę -t do rdzenia wyrazu. Poniżej przedstawione są 3 kroki do utworzenia wyrazu w mianowniku w liczbie mnogiej. KROK 1: DOKONAJ WYMIANY SPÓŁGŁOSEK K-P-T Sprawdź, czy spółgłoska lub para spółgłosek w ostatniej sylabie występują na liście odmian A i B, a następnie dokonaj zmian spółgłoskowych. Jeśli wyraz kończy się na samogłoskę -a, -ä, -o, -ö, -u, -y, -i, stosujemy odmianę A i zamieniamys spółgłoski występujące w ostatniej sylabie następująco: Odmiana A Wymiana spółgłosek z mocnej na słabą Przykład Liczba pojedyncza Liczba mnoga kk –> k sukka skarpeta –> sukat pp –> p kaappi szafka –> kaapit tt –> t hattu kapelusz –> hatut k –> - tauko przerwa –> tauot p –> v lupa pozwolenie –> luvat t –> d taito umiejętność –> taidot nk –> ng kaupunki miasto –> kaupungit mp –> mm kampa grzebień –> kammat lt –> ll silta most –> sillat nt –> nn ranta brzeg –> rannat rt –> rr kerta raz –> kerrat uku –> uvu puku strój „ puvut yky –> yvy kyky zdolność „ kyvyt lki –> lje jälki ślad „ jäljet rki –> rje järki sens „ järjet Jeśli wyraz kończy się na spółgłoskę lub -e, stosujemy odmianę B i zamieniamy spółgłoski ws ostatniej sylabie wyrazu następująco: Odmiana B Wymiana spółgłosek ze słabej na mocną Przykład Liczba pojedyncza Liczba mnoga k –> kk asiakas klient –> asiakkaat p –> pp opas przewodnik –> oppaat t –> tt soitin instrument –> soittimet - –> k koe test –> kokeet v –> p tarve potrzeba –> tarpeet d –> t taide sztuka –> taiteet ng –> nk rengas opona –> renkaat mm –> mp hammas ząb –> hampaat ll –> lt sivellin pędzel –> siveltimet nn –> nt ranne nadgarstek –> ranteet rr –> rt porras schodek –> portaat hje –> hke pohje łydka –> pohkeet lje –> lke hylje foka –> hylkeet Uwaga! Krok 1 możesz pominąć, jeśli: – wyraz kończy się na dwie samogłoski, np. lattia (podłoga) – lattiat – spółgłoski nie znajdują się w ostatniej sylabie wyrazu, np. ikkuna (okno) – ikkunat – wyraz kończy się na -us/-ys, -os/-ös, -es – pary spółgłosek w ostatniej sylabie to: sk, sp, st, ks, ts, tk, hk, np. matka (podróż) – matkat – jest to imię fińskie (poza zawierającymi kk, tt lub pp) – wyraz należy do wyjątków, np. auto (samochód) – autot, muki – mukit KROK 2: DOKONAJ ZMIAN LITEROWYCH W KOŃCÓWCE Dodatkowo poza wymianą spółgłosek k-p-t należy dokonać zmian literowych w końcówce: Wymiana końcówki Przykład Liczba pojedyncza Liczba mnoga -e –> -ee- huone pokój –> huoneet -i –> -e-(tzw. „stare wyrazy”, pochodzenia fińskiego) kieli język –> kielet -si –> -de- uusi nowy –> uudet -el –> -ele- kyynel łza –> kyynelet -en –> -ene- jäsen członek –> jäsenet -nen –> -se- ihminen człowiek –> ihmiset -in –> -ime- puhelin telefon –> puhelimet -ton/-tön –> -ttoma-/-ttömä- työtön bezrobotny –> työttömät -ar/-är –> -are-/-äre- sisar siostra –> sisaret -er –> -ere- manner ląd –> manteret -as/-äs –> -aa-/-ää- rikas bogaty –> rikkaat -is –> -ii- kallis drogi –> kalliit -os/-ös –> -okse-/-ökse- kerros piętro –> kerrokset -es –> -ekse- vihannes warzywo –> vihannekset -us/-ys –>-ukse-/-ykse-(pochodzące od czasownika) vastaus odpowiedź –> vastaukset -us/-ys –>-ude-/-yde-(pochodzące od przymiotnika lub rzeczownika) rakkaus miłość –> rakkaudet -nut/-nyt –> -nee- väsynyt zmęczony –> väsyneet -llut/-llyt –> -llee- kuollut zmarły –> kuolleet -ssut/-ssyt –> -ssee- pessyt umyty –> pesseet -rrut/-rryt –> -rree- purrut ugryziony –> purreet -ut/-yt –> -ue-/-ye- olut piwo –> oluet KROK 3: DODAJ KOŃCÓWKĘ -T

Tagi:

Komentarze do: Liczba mnoga w języku fińskim • 0