Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

Dokument: rtf (5.9 KB)
Opublikowany 2016-10-22 03:09:16

PISMO DOTYCZĄCE WYBRAKOWANEGO TOWARU ..........................., dnia ................. Adresat:........................................ Niniejszym informuję, że dnia ............................................... otrzymałem specyfikację towaru zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży, zawartej dnia ................................... Od dnia sporządzenia powyższej umowy do dzisiaj w towarze znaleźliśmy następujące braki: ........................................................................................................................................................., ........................................................................................................................................................., .......................................................................................................................................................... W związku z powyższym proszę o natychmiastowe załatwienie reklamacji, w przeciwnym razie zmuszony będę podjąć stosowne kroki prawne. Z poważaniem, ...................................... (podpis)

Komentarze do: Pismo dotyczące wybrakowanego towaru • 0