A.Swieżawski-Wstęp do badań historycznych WSTĘP

Dokument: PDF (494.4 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-10-04 00:09:33

-, \ , - - t - - = \ ; i \ \ v - -:-l -.>la : 9 r H I } d. : ' e ! e s E t ;i s- " .1 ; A E ! I = A 3 R ! ; * i - E ; [ ' - : 1 : ] ? 1 ; ; { r E s i i i !" * ? ' ; r ! c : e a ! ? - t ; ? R i E I A; t ; 5 k s 5 3 ; a N a i e B t i i t ! . = 9 i " f , I : i r I U n | ? a r f , . ? B < - s . ' l - 15 TQ i i : i E ; " : : ? - : i : t i : : : : . . : : : : t : ' ..:: { ili5;[,;;ci:$Eii*ti+iiiltri'i;i!:!: *!3 . 5 ifi e ; € nr E l ig i t i f rF I g i; A ; 3 P g 1*:tFiii;iIl;i*n*p:;igI}!;i3qu'ai 3 l iq H ;i [ . -r ; l q ;T i a lnni s ii f rgp E[ $H r;Bi:;iEliilfr!i[;ifi;;*:;EE:B;t:ii' r r i l i l t ; p ; ? g ; :i ; : t fi : ; ; r r : r u ; 'g ? iiii;flill:[?i;ss,ett+;;;i:eR;€f: i : qi : : I i af rs : ; E " i :g ;; r ; i : : € :; ; i { r i i i ;; i$ lt ; : * i t $ ei r l t ; a i q * ; i € , r r i : t F . i l t r t ;p; ; g B - i* l i f n 5 E # ' s l g i? ib . A ' q .i , r ! ' " " l i i * ; ; : ; 9 * f l E : i ; : I a ii$[:iiirIiiirgtlF*[is:;Iirqr? ;rs5t:ir;;;$FiiFE:;ig;E3[E:;: l I s i - * 3 + [ ; i B ; !: ' € 3 fr : ' f $ , i i ; i r$ r g p I l * r il * " l s r l t F ; ; r r l r :i - c r i * : . = : t ' . ' . 4 i 2 . : : - ; ; F ;' d - e I - o : c ! s 1 . I . S = 4 . ' a n a >i s v r ! E F E 3 r ? < ' 6 - ^ i ; o t o - i ? i : " . 3 8t s c P d i I r i * I o E' " i ; b i i l l i l f s E i a P G N I * ' 5 ' E f i 1' p o o o x 9 * F . * - 5 l s o < o R ? ' , : c " c < o - : 5 0 r r ! _ f d ; i : o o 1 e } . i 1 o a . ' s F F . r + o a ! a M F i 5 t s o r N ! b 4 a a P < c r o o r , d - o c b t z ' 5 { l ^ o o 3 r J o F . i N + ! - ; n 6 i h o b d . d r a t n o o o b o - J J . : o o , r t s o i 5 . , r : o o . a a 0 l N ' : r t s o : r : t t s ; , F J o d b L ) d J d o , o [ l d o E N 6 G N 0 ' O >a o o t s N B " o ; { o o o o { r o b ' F P O o r o o r r c B N o o t r r o F o o a 1 a 6 i + a : : 9 : ! i 3 ^ E " E . i c o n ; n c e o J o 3 ! o < . , r ! j o o { r r r t : i r . g r J S o o . f N o < o o i l o 6 t n . < 1 1 d r f , 6 3 @ . i !

Komentarze do: A.Swieżawski-Wstęp do badań historycznych WSTĘP • 0