Nakłucie lędźwiowe u dzieci

Dokument: pdf (211.9 KB)
  • 5 stron
Opublikowany 2016-11-26 16:55:00

Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzyNakłucie lędźwiowe u dzieciprof. dr hab. med. Jagna Czochańska - emer. Kierownik Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie dr med. Ryszard Konior - Ordynator Oddziału Neuroinfekcji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Data utworzenia: 18.12.2001 Ostatnia modyfikacja: 06.11.2007 Pobierz PDF Wskazania diagnostyczne do nakłucia lędźwiowego Podejrzenie zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN)1. Podejrzenie choroby autoimmunologicznej OUN2. Podejrzenie choroby metabolicznej (zwłaszcza typu leukodystrofii)3. Podejrzenie krwawienia do przestrzeni podpajęczynówkowej4. Podejrzenie neuropatii5. Napady drgawkowe przygodne o niejasnej etiologii6. Drgawki gorączkowe (tylko wtedy, gdy przypuszcza się, że mogą być związane z zakażeniem OUN)7. Podejrzenie innych chorób OUN, gdy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) może być pomocne w procesie diagnostycznym. 8. Uwaga: Nakłucie lędźwiowe należy wykonać w każdym przypadku posocznicy u noworodków i niemowląt. Ujemny wynik pierwszego badania PMR, wykonanego na początku choroby, nie wyklucza wczesnego stadium bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Ponowne wykonanie nakłucia lędźwiowego jest wskazane w przypadku pogorszenia stanu ogólnego dziecka lub pojawienia się objawów zapalenia OUN. Zaleca się również wykonanie nakłucia lędźwiowego w przypadku drgawek (zwłaszcza o charakterze napadu złożonego) u dzieci do 2. rż. Wskazania terapeutyczne do nakłucia lędźwiowego Zakażenia OUN wymagające dokanałowego stosowania antybiotyków (bardzo rzadko konieczne)1. Choroba nowotworowa OUN wymagająca dokanałowego stosowania cytostatyków2. Inne choroby, gdy zaistnieją wskazania do dokanałowego podania leków, środków kontrastowych, środków znieczulających lub gdy wskazane jest doraźne obniżenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. 3. Przeciwwskazania do nakłucia lędźwiowego Objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zwłaszcza podejrzenie guza dołu tylnego czaszki1. Zakażenie tkanek w okolicy nakłucia2. Wady rozwojowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego, np. dysrafia3. Zaburzenia krzepnięcia krwi4. Niewydolność krążeniowa lub oddechowa u niemowląt, zwłaszcza gdy choroba podstawowa dotyczy układu krążenia lub układu oddechowego. W tych przypadkach ułożenie (przygięcie) dziecka do wykonania nakłucia lędźwiowego może spowodować hipoksemię, prowadzącą nawet do nagłego zatrzymania krążenia. 5. Zestaw do zabiegu Igły punkcyjne jednorazowego użytku z mandrynem - idealna jest igła krótka, ostra, krótko ścięta, o małej średnicy, z plastykową przezroczystą końcówką (dla noworodków i niemowląt - 22G lub 24G o długości 3,75 cm; dla dzieci młodszych - 22G o długości 6,25 cm; dla dzieci starszych - 22G lub 20G o długości 8,75 cm) 1. Jałowe rękawiczki2. Jałowe obłożenie3. Jałowe gaziki4. Spirytus 70%5. Jodyna6. Probówki na PMR7. Zestaw do pomiaru ciśnienia PMR8. Ampułka 1% lignokainy i strzykawka z igłą lub krem ze środkiem znieczulającym miejscowo (np. EMLA).9. Sposób wykonaniaNakłucie lędźwiowe u dzieci http://www.mp.pl/artykuly/?aid=10369&print=1 1 z 5 2013-06-23 23:56 Ułóż dziecko do zabiegu na boku z głową po prawej ręce wykonującego zabieg. Broda powinna dotykać klatki piersiowej, a kolana powinny być przygięte do brzucha (rys. 1). W ten sposób uzyskuje się największe odstępy między wyrostkami kolczystymi kręgów. Należy jednak pamiętać, że nadmierne wygięcie, zwłaszcza u niemowląt, może utrudniać wykonanie nakłucia lędźwiowego. Starszym dzieciom można podłożyć wałek lub poduszkę pod głowę, aby utrzymać kręgosłup na całej długości w jednej płaszczyźnie. Rys. 1. Nakłucie lędźwiowe można u dzieci wykonać również w pozycji siedzącej (rys. 2), w której pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego dochodzi do poszerzenia worka oponowego, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo nieudanego nakłucia, zwłaszcza u dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa lub zwichnięciem stawów biodrowych. Do pomiaru ciśnienia PMR konieczne jest jednak badanie u dziecka leżącego na boku. 1.Nakłucie lędźwiowe u dzieci http://www.mp.pl/artykuly/?aid=10369&print=1 2 z 5 2013-06-23 23:56 Rys. 2. Włóż jałowe rękawiczki.2. Przemyj skórę w okolicy lędźwiowo-krzyżowej spirytusem 70%.3. Przemyj 3-krotnie jodyną okolicę nakłucia (koło o promieniu ok. 10 cm).4. Wokół zdezynfekowanego pola załóż jałowe obłożenie.5. Poprowadź linię łączącą najwyżej położone punkty grzebieni talerzy kości biodrowych; linia ta krzyżuje kręgosłup lędźwiowy na wysokości L4/L5. 6. Zlokalizuj kciukiem przestrzeń międzykręgową, najlepiej między wyrostkami kolczystymi L4 i L5 lub L3 i L4, nie wyżej jednak niż między L2 a L3. 7. Wykonaj znieczulenie miejscowe.8. Wprowadzaj igłę punkcyjną z mandrynem powoli w oznaczoną przestrzeń międzykręgową, lekko skośnie do góry (rys. 3). Przebicie więzadeł i opony twardej odczuwa się jako dwa opory. U noworodków często nie występuje zmniejszenie oporu i "trzask" po przebiciu opony. U małych dzieci prze...

Tagi:

Komentarze do: Nakłucie lędźwiowe u dzieci • 0