Techniki zabiegów inhalacyjnych u dzieci

Dokument: pdf (3.5 MB)
  • 11 stron
Opublikowany 2016-11-26 16:57:09

Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzyTechniki zabiegów inhalacyjnych u dzieciABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii Odcinek 13: Techniki zabiegów inhalacyjnych u dziecidr med. Ewa Cichocka-Jarosz, lek. med. Przemko Kwinta Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ w Krakowie (Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk) Data utworzenia: 30.09.2002 Ostatnia modyfikacja: 14.12.2012 Opublikowano w Medycyna Praktyczna Pediatria 2001/04 Leczenie inhalacyjne polega na podawaniu choremu leków drogą wziewną, tak aby zapewnić ich działanie na poziomie dolnych dróg oddechowych. Efekt ten można osiągnąć za pomocą:[1,2] nebulizacji - inhalacja poprzez rozproszenie cząstek leku za pomocą sprężonego powietrza lub tlenu (ta metoda zostanie dokładnie omówiona w następnym odcinku "ABC...") podawania leków wziewnych przy użyciu jednego z dwóch rodzajów inhalatorów: (1) inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem (pressurized metered dose inhaler - pMDI; fot. 1.); (2) inhalatora suchego proszku (dry powder inhaler - DPI). Fot. 1. Inhalator ciśnieniowy z dozownikiem (metered dose inhaler - MDI) Wskazania do stosowania leków wziewnych u dzieci 1. Astma oskrzelowa 2. Inne choroby przebiegające z nadreaktywnością, zapaleniem i(lub) obturacją oskrzeli Postaci leków inhalacyjnych Inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem Inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem są konfekcjonowane w formie pojemników, w których znajduje się lek zmieszany z nośnikiem (propelantem [leki wziewne dostępne w tej postaci w Polsce oraz ich dawkowanie przedstawiono w artykule "Leki wziewne stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej. Aneks do wytycznych postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci i młodzieży", Med. Prakt. Ped. WS 2/2000, s. 27-31 - przyp. red.]). Nośnikiem może być związek chlorofluorokarbonu (preparaty CFC, tzw. freonowe) lub hydrofluoroalkanu (HFA, preparaty typu non-CFC, bezfreonowe). Jak dotąd na rynku dominują inhalatory freonowe. W Polsce obecnie jedynym dostępnym preparatem non-CFC jest bezfreonowy salbutamol. Uwolnienie dawki leku w inhalatorach tego typu następuje wskutek gwałtownej dekompresji nośnika podczas naciśnięcia zaworu. Właściwa technika użycia inhalatora, gwarantująca uzyskanie optymalnego efektu, wymaga synchronizacji momentu wyzwolenia dawki leku i wykonania efektywnego wdechu przez chorego. Koordynacja ta jest niemożliwa do wykonania przez dzieci, a niekiedy trudna nawet dla osób dorosłych. Ocenia się, że niewłaściwa technika inhalacji zmniejsza skuteczność podawanych w ten sposób leków co najmniej o 50%, dlatego zaleca się równoczesne stosowanie MDI z komorą przedłużającą (przystawka objętościowa, spacer).[3] Z zastosowania komoryTechniki zabiegów inhalacyjnych u dzieci http://www.mp.pl/artykuly/?aid=13059&print=1 1 z 11 2013-06-24 00:19 przedłużającej wynikają następujące korzyści: poprawa koordynacji pomiędzy podaniem dawki leku a wykonaniem efektywnego wdechu; zwiększenie depozycji leku wziewnego w dolnych drogach oddechowych (co najmniej 2-krotnie) z przewagą frakcji drobnocząsteczkowej; ochrona przed efektem "zimnego freonu", który jest związany z działaniem wysokiego ciśnienia gazów nośnikowych na błonę śluzową tylnej ściany gardła; zmniejszenie ryzyka wystąpienia skurczu oskrzeli wywołanego działaniem wysokiego ciśnienia gazów nośnikowych na drogi oddechowe; zmniejszenie ryzyka rozwoju grzybicy błony śluzowej jamy ustnej i gardła u chorych stosujących glikokortykosteroidy wziewne. Rodzaje komór przedłużających Babyhaler - komora o pojemności 350 ml, zaopatrzona w silikonową maseczkę twarzową. Wyposażona jest w dwie zastawki o małym oporze - wdechową i wydechową. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku od końca 1. miesiąca do 5. roku życia. W nowej wersji Babyhalera odpowiednia konstrukcja łożyska, do którego wkładany jest lek, pozwala zastosować każdy kształt pojemnika MDI (fot. 2.). Fot. 2. Babyhaler - komora przedłużająca (spacer) do podawania leków z MDI u dzieci w wieku od 1. miesiąca do 5. roku życia. Aerochamber - komora o pojemności 175 ml, ma walcowaty kształt i jest wyposażona w silikonową maskę. Elastyczny łącznik pozwala na stosowanie dowolnego kształtu pojemnika MDI. Zawory o małym oporze - wdechowy i wydechowy - umożliwiają jej stosowanie u niemowląt i małych dzieci (fot. 3.). Fot. 3. Komora przedłużająca Aerochamber Able spacer - komora o pojemności 125 ml, zaopatrzona w wymienne silikonowe maski w trzech rozmiarach. Ma na stałe wmontowany sygnał dźwiękowy optymalizujący sposób przyjmowania leku. Ze względu na zawór wdechowy o małym oporze można ją stosować u niemowląt i małych dzieci. Elastyczny łącznik umożliwia zastosowanie pojemników MDI o różnym kształcie. Volumatic - komora o pojemności 750 ml, przeznaczona dla dzieci w wieku >2,5-3 lat, ma wrzecionowaty kształt i jest zaopatrzona w zastawkę wdechowo-wydechową. Stosowana jest bez maski twarzowej (fot. 4.).Techniki zabiegów inhalacyjnych u dzieci http://www.mp.pl/arty...

Tagi:

Komentarze do: Techniki zabiegów inhalacyjnych u dzieci • 0