Choroby nerek u dzieci

Dokument: pdf (4.1 MB)
  • 8 stron
Opublikowany 2016-11-27 04:28:41

1 Ostre kłębkowe zapalenie nerek Zespół nerczycowy glomerulopatie V RS Wydział Wojskowo-Lekarski dr n. med. Marzenna Wosik-Erenbek Stany zapalne układu moczowego  Lokalizacja stanu zapalnego  Kłębuszki  Naczynia pozanerkowe i wewnątrznerkowe  Tkanka śródmiąższowa cewki nerkowe  Dolne drogi moczowe, moczowody, pęcherz, cewka moczowa Przykłady stanów zapalnych układu moczowego  Kłebuszki  Naczynia  Cewki, tkanka śródmiąższowa  Dolne drogi moczowe  Kłębuszkowe zapalenie nerek (pierwotne/wtórne)  Vasculitis; ziarniniak Wegenera; zespół MIA  Odmiedniczkowe zapalenie nerek  Zapalenie pęcherza Pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek  KZN proces uszkodzenia pierwotnych kłebuszków nerkowych  Rozlane kzn (wszystkie kłebuszki)  Ogniskowe (część kłębuszków)  Segmentalne (pojedyncze pętle naczyniowe) Pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek  przyczyny  Reakcje immunologiczne wywołane przez różne antygeny  Obecność złogów i części składowych dopełniacza w kłębuszkach  W krążeniu swoiste p/ciała i kompleksy immunologiczne  Aktywacja układu dopełniacza Pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek  Mechanizm uszkodzenia kłębków  1/ Odkładanie w kłębuszkach krążących rozpuszczalnych kompleksów immunologicznych złożonych z przeciwciała i antygenu (lub wytwarzanie in situ)  2/ Powstanie p/ciała skierowanego bezp. przeciw antygenom błony podstawnej naczyń włosowatych kłębuszków 2 Pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek  Mechanizm 1  Ostre poinfekcyjne KZN  Pierwszy typ mezangiokapilarnego KZN  Nefropatia IgA  Wtórne błoniaste KZN (np.w Hepatitis B)  Niektóre zewnątrzwłośniczkowe KZN Pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek  Odkładanie krążących kompleksów zależne jest od……  Wielkości i ładunku kompleksów Ostre kłębkowe zapalenie nerek  występowanie  7-10 r. ż.  Rzadko poniżej 3 r. ż  Częściej chłopcy  Etiologicznie związane z etiologią paciorkowcową (beta-hemolizujące grupy A, najczęściej typ 12, rzadziej 4,6,19,24,25,31 lub 49,55,57,60,2)  Antygenem białko paciorkowca  Może być po innych bakteryjnych lub wirusowych Ostre kłębkowe zapalenie nerek  przebieg  Endemicznie lub sporadycznie  7-15 dni po zakażeniu g.d.o.  21-24 dni po zakażeniu skóry Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek  objawy  Gorsze samopoczucie  Bladość powłok  Nudności  Bóle brzucha  Stany podgorączkowe  Skąpomocz  Makroskopowy krwiomocz (popłuczyny mięsne)  Obrzęki (powiek, innych części)  Hiperwolemia  Nadciśnienie  Niewydolność krążenia  Objawy zespołu nerczycowego  Niewydolność nerek Ostre kłębkowe zapalenie nerek  Badania laboratoryjne  Krwinkomocz lub krwiomocz  Białkomocz o różnym nasileniu  Jałowy ropomocz  Kreatynina mocznik ()  Hiperkaliemia, kwasica  Hipo- dysproteinemia  Hiperlipemia  ASO ( 1-3tyg, 5 tyg, 6 m-cy)  C3 , norma po 2 m-cach 3 Ostre kłębkowe zapalenie nerek  leczenie  Objawowe  Moczopędne ( furosemid)  Hipotensyjne (krótko działające np. nifedypina) skojarzone z lekiem sodopędnym Ostre rozplemowe zewnątrzwłośniczkowe kłebuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami  Występowanie  Rzadko, ok 2% wszystkich przypadków  Przeciwciała skierowane p/ko błonie podstawnej i/lub krążące kompleksy immunologiczne  Ciężkie postacie paciorkowcowego mezangiokapilarnego KZN  Zespół Schonleina-Henocha  Toczniowe zapalenie nerek Ostre rozplemowe zewnątrzwłośniczkowe kłębuszkowe zapalenie nerek  Objawy i badania laboratoryjne  Podobne jak w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek  Krwiomocz  Białkomocz  Teleskopowy osad moczu Ostre kłębkowe zapalenie nerek  rozpoznanie  Biopsyjnie - obecność rozplemu zewnątrzwłośniczkowego Ostre rozplemowe zewnątrzwłośniczkowe kłębuszkowe zapalenie nerek  leczenie  Nerkozastępcze  Kortykosterydy  Immunosupresyjne  Wymiana osocza (plazmafereza) Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek  mechanizm  Odkładanie in situ podnabłonkowych kompleksów immunologicznych, co pobudza kk nabłonkowe do wytwarzania substancji GBM-podobnej 4 Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek  przyczyna  Wirus Hepatitis B Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek  Występowanie  Rzadko  Głównie chłopcy  Poniżej 5 r.ż Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek  Objawy  Krwinkomocz  Białkomocz  Zespół nerczycowy Błoniaste kłebuszkowe zapalenie nerek  Badania laboratoryjne  Antygen HBs  Antygen Hbc  Przeciwciała anty HBc  transaminazy Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek  Rokowanie  Charakter samoograniczający się  Może mieć charakter postępujący  Zespół nerczycowy  Niewydolność nerek Błoniaste kłebuszkowe zapalenie nerek  leczenie  Objawowe  Kortykoterapia  Immunosupresyjne 5 Mezangiokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek  występowanie  Najczęściej postępująca postać kzn u starszych dzieci i młodzieży  Wyróżnia się trzy typy Mezangiokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek  Typ I  70% chorych  Rozplem wewątrzwłośniczkowy oraz interpozycja mezangium pomiędzy sródbłonek  Następstwo przewlekłej antygenemii  Obfite złogi C3 w obwodowych segmentach włośniczek(+ IgM,IgG,C1q i C4)  ...

Komentarze do: Choroby nerek u dzieci • 0