74

Dokument: pdf (387.5 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-11-28 12:25:41

.................................................... Miejscowość i data ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE dla Wolontariuszy Pokojowego Patrolu: (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI) Ja, ……….................................................................................................................. , zamieszkały/a: …....................................................................................................................................................... Aktualny numer telefonu kontaktowego: ....................................................................................... Aktualny adres mailowy: …………………………………………………………………………….…………………………..... Oświadczam, że przyjadę na szkolenie Pokojowego Patrolu do Centrum Wolontariatu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szadowie-Młyn w terminie: 7 – 9 październik 18 – 20 listopad ZAZNACZ TYLKO JEDEN TERMIN STAWIAJĄC ZNAK „X” W ODPOWIEDNIEJ KRATCE W przypadku, gdy zostanę zakwalifikowany/ana do grupy uczestników danego szkolenia, a nie będę w stanie na nie dojechać i nie powiadomię o tym Organizatora, pokryję wszystkie koszty rezerwacji miejsca (100 PLN) w terminie do 30 listopada 2016 r. (przelewem na wskazany nr rachunku bankowego). Mam pełną świadomość, że w przeciwnym razie, zostanę usunięty/ta z listy członków Pokojowego Patrolu. ………............................................. czytelny podpis Po odesłaniu powyższego zgłoszenia (skan mailem na adres: patrol@wosp.org.pl lub fax na nr 22 8520752) oczekuj na wiadomość mailową, w której otrzymasz więcej szczegółów odnośnie szkolenia. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie jak najszybciej! Jeżeli szkoleniem i działaniem jako wolontariusz PP zainteresowałaś/eś się dzięki komuś kto działa już w PP tu wpisz imię i nazwisko tej osoby – mamy dla niej/niego niespodziankę  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komentarze do: 74 • 0