2f2

Dokument: pdf (442.8 KB)
  • 14 stron
Opublikowany 2017-11-28 12:33:40

2015-01-14 1 II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Badanie fizykalne układu krążenia Topografia klatki piersiowej A Pachowa przednia prawa B Obojczykowa środkowa prawa C Mostkowa D Obojczykowa środkowa lewa E Pachowa przednia lewa 2015-01-14 2 Topografia klatki piersiowej A Pachowa tylna B Środkowa pachowa C Pachowa przednia Topografia klatki piersiowej A Linia kręgosłupa B Linia łopatkowa 2015-01-14 3 Techniki badania • Oglądanie • Obmacywanie • Opukiwanie • Osłuchiwanie • Mierzenie Oglądanie • Kształt klatki: budowa, patologiczne zniekształcenia • Częstość oddechów • Rytm oddechów • Czas trwania wdechu i wydechu (norma 2:3) • Głębokość oddechów i amplituda ruchów oddechowych, ich symetryczność, wysiłek mięśni oddechowych 2015-01-14 4 Zniekształcenia klatki piersiowej Kyfoskolioza Kyfoskolioza 2015-01-14 5 Konsekwencje Kyfoskolioza – jest jedną z przyczyn przewlekłego serca płucnego (przewlekły zespół sercowo- płucny). - Utrudnienie wymiany gazowej - Przerost i niewydolność prawej komory - Duszność, kaszel - Sinica - Powiększenie wątroby - Obrzęki Inne zniekształcenia klatki piersiowej Klatka beczkowata – rozedma płuc Klatka lejkowata 2015-01-14 6 Palce pałeczkowate Palce pałeczkowate, paznokcie w kształcie szkiełka od zegarka – wrodzone sinicze wady serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia, przewlekłe choroby układu oddechowego Palce pająkowate – zespół Marfana Rozwarstwienie aorty Tętniak aorty Niedomykalność zastawki aortalnej 2015-01-14 7 Obmacywanie – uderzenie koniuszkowe • V międzyżebrze, 1 cm przyśrodkowo od linii środkowo-obojczykowej lewej • Lekkie uniesienie na powierzchni o średnicy 0.5-2 cm trwające około 2/3 skurczu serca • Przemieszczenie w lewo i ku dołowi oraz większy obszar tętnienia – powiększenie lub przerost lewej komory Okolica dołka podsercowego • Bada się przykładając dłoń w środkowym nadbrzuszu • Tętnienie w tej okolicy – aorta, prawa komora, wątroba • Nadmiernie nasilenie tętnienia – Tętniak aorty – Powiększenie prawej komory – Niedomykalność zastawki aortalnej 2015-01-14 8 Opukiwanie Obecnie opukiwanie sercowego stłumienia względnego i bezwzględnego zostało zarzucone z uwagi na dostępność badań obrazowych znacznie dokładniej oceniających anatomię serca Osłuchiwanie A- zastawka aortalna P – zastawka pnia płucnego T – zastawka trójdzielna M – zastawka mitralna 2015-01-14 9 Częstość serca • Liczenie skurczów serca podczas osłuchiwania przez 1 minutę • Prawidłowo – czynność miarowa 60- 100/min • < 60/min – bradykardia • >100/min – tachykardia Miarowość rytmu serca • Uderzenie następują po sobie po identycznych okresach • Jednakowo słyszalne tony • Fizjologiczna niemiarowość oddechowa – odruchowe zwiększenie częstości serca przy wdechu i zmniejszenie przy wydechu • Dodatkowe skurcze serca – wtrącone do podstawowego rytmu miarowego • Niemiarowość całkowita – najczęściej migotanie przedsionków 2015-01-14 10 Osłuchiwanie – tony serca • Ton pierwszy (T1) – ton zamknięcia zastawek przedsionkowo-komorowych • Składowa zastawki mitralnej jest głośniejsza • Ton jest najgłośniejszy na koniuszku Osłuchiwanie serca – tony serca • Tona drugi (T2) – ton zamknięcia zastawek półksiężycowatych • Składowa płucna opóźniona - opóźnienie największe na szczycie wdechu • Najlepiej słyszlane u podstawy serca 2015-01-14 11 Tony patologiczne • Ton trzeci (T3) – ton wczesnorozkurczowy • Wibracje związane z uderzeniem krwi pod większym ciśnieniem w fazie szybkiego napełniania w aparat zastawkowy oraz ściany komór • Związany ze sztywnością uszkodzonego mięśnia sercowego lub zwiększona objętością napływającej krwi • Najczęściej objaw ciężkiej choroby mięśnia sercowego • Bardzo rzadko fizjologicznie u dzieci i młodzieży • Składowa tak zwanego cwału wczesnorozkurczowego (lub cwału komorowego) T1 – T2 – T3 Tony patologiczne • Ton czwarty (T4) – ton późnorozkurczowy • Powstaje w późnej fazie rozkurczu w czasie skurczu przedsionków • Spowodowany najczęściej zwiększoną sztywnością komór • Trudniejszy do wysłuchania niż ton trzeci • Wchodzi w skład cwału przedskurczowego (cwału przedsionkowego) T1 – T2 – T3 • Jeśli jednocześnie ton trzeci to cwał zsumowany T1 – T2 – T3 – T4. 2015-01-14 12 Szmery Powstają wskutek przejścia przepływu warstwowego w turbulentny i mogą się pojawiać w następujących sytuacjach • Zwiększony przepływ krwi przez niezmienione naczynie (krążenie hiperkinetyczne) – ciąża, niedokrwistość • Przepływ krwi przez zwężenie (na przykład zastawki albo naczynia) • Cofanie się krwi przez zastawkę (niedomykalność) • Przepływ przez nieprawidłowe połączenia ( ubytki w przegrodach) 2015-01-14 13 Szmery skurczowe • Zwężenie zastawki aortalnej – szmer nad polem osłuchiwania zastawki, promieniujący do tętnic szyjnych • Niedomykalność zastawki mitralnej – szmer nad koniuszkiem z promieniowaniem do pachy • Ubytek w przegrodzie międzykomorowej – wzdłuż lewego brzegu mostka Szmery rozkurczowe • Zwężenie zastawki mitralnej – nad koniuszkiem, o niskiej częstotliwości, nie promieniuje • Niedomykalność zastawki aortalnej – w pu...

Komentarze do: 2f2 • 0