a_19_2013_10_01_ko

Dokument: pdf (1.0 MB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-11-28 12:43:40

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 KRYTERIA OCENIANIA Układgraficzny©CKE2013 Numer PESEL zdającego* Numer stanowiska Kod egzaminatora Zmiana Data egzaminu Dzień Miesiąc Rok Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Oznaczenie arkusza: A.19-01-13.10 Oznaczenie kwalifikacji: A.19 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Wypełnia egzaminator Numer stanowiska Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił Rezultat 1: ufarbowane włosy 1 Wszystkie włosy są ufarbowane na odroście przyjmują jednolity kolor. 2 Długość włosa jest ufarbowana bez widocznych przebarwień. 3 Końcówki włosa są ufarbowane bez widocznych przebarwień. 4 Skóra głowy w okolicach naturalnego porostu jest czysta. Rezultat 2: ułożona fryzura dzienna 1 Wymodelowane włosy są odbite od nasady. 2 Przedział boczny fryzury jest wyznaczony po prawej lub lewej stronie fryzury. 3 Forma fryzury jest dobrana do kształtu twarzy klientki. Przebieg 1: wykonanie farbowania 1 Zdający przed rozpoczęciem farbowania zabezpieczył szyję główki treningowej ręcznikiem jednorazowym i peniuarem foliowym. 2 Zdający podczas przygotowania mieszaniny farbującej używał do odmierzania preparatów menzurki lub/i wagi fryzjerskiej. 3 Zdający nałożył farbę na nieumyte suche włosy. 4 Zdający zabezpieczył naturalny kontur porostu preparatem zabezpieczającym przed zabrudzeniem. 5 Zdający podzielił włosy na sekcje i umocował je klipsami sekcyjnymi. 6 Zdający po upływie czasu działania preparatu koloryzującego (w zależności od instrukcji stosowanej farby) umył włosy szamponem typu post kolor i nałożył na włosy odżywkę zakwaszającą. Strona 2 z 3 Numer stanowiska Przebieg 2: wykonanie fryzury dziennej 1 Zdający zabezpieczył szyję główki treningowej peniuarem jednorazowym. 2 Zdający nałożył na włosy preparat usztywniający przed podziałem włosów na sekcje do modelowania. 3 Zdający stosował do uformowania fryzury technikę ondulacji wodnej fenowej. 4 Zdający wyrzucił jednorazowe peniuary i jednorazowe ręczniki do pojemnika przeznaczonego na odpady. 5 Zdający zdezynfekował użyte podczas wykonania usługi narzędzia i przybory. Egzaminator .......................................................................................................................... .......................................................................... imię i nazwisko data i czytelny podpis Strona 3 z 3

Komentarze do: a_19_2013_10_01_ko • 0