Wzor_formularza_wniosku_o_przydzielenie_policyjnej_asysty_honorowej

Dokument: pdf (92.3 KB)
  • 1 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-04-16 19:21:18

………………………… .………………………….. (wnioskujący) (miejscowość i data) ..................…………………………………… (adresat – komendant wojewódzki Policji) WNIOSEK o przydzielenie policyjnej asysty honorowej Uprzejmie proszę o przydzielenie policyjnej asysty honorowej do udziału w uroczystości: ……………………………………………………………………..………………………….................. (nazwa uroczystości, miejsce, data, godzina) Organizatorem uroczystości jest: ……………………………………………………………………………………………………………. (organizator) ...……...........................………………………………………………………………………………… (adres do korespondencji, e-mail, nr tel./fax) …………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów nr tel./fax, e-mail) Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………. ..........................………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. (podpis wnioskującego) Proponowany przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji skład asysty: …………………………………………………………………………………………………………… (propozycja zgodna z „Ceremoniałem policyjnym”)

Komentarze do: Wzor_formularza_wniosku_o_przydzielenie_policyjnej_asysty_honorowej • 0