Regulamin portalu Docer.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SPOŁECZNOŚCIOWEGO MULTIMEDIALNEGO INTERNETOWEGO SERWISU HOSTINGOWEGO
Docer.plPORTAL Docer.pl

internetowa platforma komunikacyjna społeczności miłośników multimedialnych treści w Internecie